Geveke twijfelt over winstverloop 1992

De technische-handelsonderneming Geveke kampt opnieuw met tegenvallers bij de verschillende dochterbedrijven.

De lagere afzet van grondverzetmachines in Zweden (de stakingen bij leverancier Caterpillar zijn inmiddels beëindigd) en de aanhoudende automatiseringsproblemen bij de Duitse dochter GTE maken de vooruitzichten over de ontwikkeling van de winst per aandeel onzekerder. Dit is door Geveke op de aandeelhoudersvergadering meegedeeld. Volgens bestuurssecretaris S.T.W. Pasma lijkt het erop dat het behalen van een gelijke winst per aandeel moeilijker wordt. Of de winst per aandeel lager zal uitvallen, kon hij evenmin zeggen. “We hebben nog drie kwart jaar te gaan”, aldus Pasma. Wel denkt Geveke dat de netto winst over 1992 “ten minste het peil van het afgelopen jaar kan bereiken”. In 1991 boekte Geveke een netto winst van 13,4 miljoen gulden. Het aandelenkapitaal is in 1991 flink uitgebreid vooral door uitgifte van cumprefs. De Duitse Gevekedochter GTE heeft nog steeds last van niet goed functionerende automatisering.