Fiscaal verdrag Nederland en VS

ROTTERDAM, 29 APRIL. Delegaties van het Nederlandse en Amerikaanse ministerie van financiën hebben gisteren de onderhandelingen afgerond over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Dit heeft het ministerie van Financiën gisteren bekend gemaakt. Financiën zegt zich in te zetten voor een spoedige ondertekening en ratificatie van het nieuwe verdrag. De inhoud van het verdrag wordt pas na ondertekening openbaar worden gemaakt. Het huidige belastingverdrag stamt uit 1948, en is bij aanvullende overeenkomst in 1965 gewijzigd. De onderhandelingen over het nieuwe verdrag, die gisteren zijn afgesloten, startten in 1981.Wanneer ondertekening door de Nederlandse regering en ratificatie door de volksvertegenwoordiging volgens schema verlopen, dan zal het nieuwe verdrag van toepassing zijn vanaf 1 januari 1994. Daarna geldt een overgangsperiode van een jaar. Tot 1995 kan volgens Financiën een beroep worden gedaan op de bepalingen uit het oude verdrag. Op de inhoud van het nieuwe verdrag wordt in fiscale kringen met spanning gewacht. Het belastingverdrag met de Verenigde Staten is een essentieel onderdeel van de internationale fiscale positie van Nederland.