Economen betwijfelen herstel; Economie VS groeit 0,5 pct in eerste kwartaal

WASHINGTON, 29 APRIL. De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met een half procent gegroeid. De Amerikaanse regering meent dat zij daarmee de recessie definitief achter zich heeft gelaten. Maar economen wijzen erop dat het slechts een bescheiden groei is en stellen vast dat het werkloosheidspercentage in februari en maart op 7,3 bleef steken, wat nog steeds het hoogste cijfer is in zes jaar.

Ook de daling in verkoop van nieuwe huizen werpt een schaduw over het herstel.

Toch is de toename van het bruto binnenlands produkt de hoogste in drie jaar. De belangrijkste factor daarin is de stijging van 5,3 procent van consumentenuitgaven. President Bush haalde het nieuws met gejuich binnen en zei dat er behalve het cijfer van twee procent groei op jaarbasis nog veel andere tekens zijn die gunstig zijn.

Uit een rapport van het ministerie van handel blijkt echter dat de verkoop van nieuw gebouwde huizen in maart met 14,8 procent is teruggelopen, na een eerdere daling van 7 procent in februari. Het zijn de slechtste cijfers sinds januari 1982.

De activiteit in de bouw nam daarentegen toe met 15,8 procent in het eerste kwartaal en dit cijfer wordt algemeen beschouwd als een belangrijk aspect bij het meten van het economisch herstel. Het was de grootste toename sinds jaren. Maar deskundigen wijzen erop dat als de huizen niet verkocht worden, de bouw ook weer zal inkrimpen en het herstel de komende maanden opnieuw een terugslag krijgt.

Pessimistisch gestemde economen wijzen erop dat de huidige cijfers vertekenend werken. Het belangrijkste cijfer waar de regering haar mening aan ophangt, dat van de gestegen consumentuitgaven, kan verklaard worden uit de lagere hypotheekrente en een vervroegde belastingteruggave. Juist het herfinancieren van de hypotheek sinds januari en de extra middelen uit te veel betaalde belasting heeft de consument in de gelegenheid gesteld om weer eens een bezoek te brengen aan de showrooms en de warenhuizen.

Voor de zoveelste keer zet de Amerikaanse regering alle zeilen bij om de nieuwe cijfers zo optimistisch mogelijk uit te leggen. President Bush heeft in dit verkiezingsjaar de economische groei hard nodig. Sinds hij in januari 1989 in het Witte Huis kwam zijn de cijfers niet meer zo goed geweest. Al gauw na zijn aantreden raakte de Amerikaanse economie in het slop en daar is op een kleine opleving door de Golfoorlog na nog geen verandering in gekomen. (APE, Reuter)