CVSE wil vertrek leger èn milities uit Bosnië

PRAAG, BONN, 29 APRIL. Duitsland, Zweden en Tsjechslowakije zullen vandaag op de CVSE-bijeenkomst in Helsinki van het "nieuwe' Joegoslavië eisen dat alle niet-Bosnische troepen - reguliere federale eenheden en Servische milities - uit Bosnië-Herzegovina worden teruggetrokken.

Volgens de voorzitter van de ministersconferentie van de CVSE, de Tsjechoslowaakse minister van buitenlandse zaken Jir Dienstbier, wordt die eis “een van de belangrijkste” die de Europese Veiligheidsconferentie het nieuwe Joegoslavië vandaag in Helsinki zal voorleggen. De CVSE bespreekt vandaag de Joegoslavische crisis. Joegoslavië loopt een grote kans uit de CVSE te worden gezet wegens de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina, waarvoor volgens de meeste landen Servië de hoofdverantwoordelijkheid draagt. Dienstbier besprak het Tsjechoslowaaks-Duits-Zweedse initiatief gisteren in Praag met zijn Duitse ambtgenoot Genscher.

Tot dusverre heeft het federale leger in Bosnië hardnekkig geweigerd zich uit die republiek terug te trekken, ook al riep gisteren het staatspresidium van het nieuwe Joegoslavië wel op tot een aftocht van de niet-Bosnische eenheden. In Sarajevo zei gisteren de tweede man van het federale leger in Bosnië, kolonel Zarkovic, dat het leger “zeker” in Bosnië blijft, omdat “de Joegoslavische militairen die in Bosnië zijn gelegerd burgers van Bosnië zijn”.

Genscher zei gisteren dat het nieuwe Joegoslavië door de EG niet zal worden erkend zolang het niet voldoet aan de EG-voorwaarden. Op het ogenblik doet het dat niet, zo voegde hij daaraan toe. Servië, de belangrijkste component van het nieuwe Joegoslavië, pleegt volgens de Duitse minister agressie in Bosnië door middel van zowel de Servische milities als het federale leger.

De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros Ghali, heeft gisteren gezegd alsnog een rol van de VN in Bosnië in overweging te willen nemen, op voorwaarde dat de financiële middelen daarvoor op tafel worden gelegd. Tot dusverre heeft Boutros Ghali niets willen weten van een vredesmacht in Bosnië en de bemoeienis van de VN in die republiek willen beperken tot de inzet van honderd ongewapende waarnemers. Vooral Frankrijk heeft die rol willen uitbreiden tot de stationering van een vredesmacht. Boutros Ghali verklaarde zich gisteren bereid die uitbreiding te willen laten onderzoeken door een commissie van onderzoek in Bosnië-Herzegovina. (Reuter, AFP)