Cursussen voor omscholing van leraren falen

ROTTERDAM, 29 APRIL. Op de omscholingscursussen voor werkloze leraren blijven vele honderden plaatsen onbezet. Dat komt door de onbekendheid van deze cursussen, de angst voor ander werk en de goede wachtgeldregeling voor werkloze leraren.

Dit constateert het Landelijk Intermediair Onderwijs Scholing (LIOS). Om ervoor te zorgen dat de cursusplaatsen toch worden bezet houdt het LIOS onder het motto "Aan de slag' op vier plaatsen in Nederland een "Onderwijs & Arbeidsmarkt'. De eerste had gisteren plaats in Rotterdam.

Het ligt in de bedoeling de komende vijf jaar ongeveer 125 miljoen gulden te bezuinigen op de 900 miljoen die op de begroting van de minister van onderwijs voor wachtgeld wordt uitgetrokken. Daarbij zal het omscholingsbeleid alleen worden gericht op de 16.000 leraren jonger dan 50 jaar, van wie 10.000 aan werk zouden moeten worden geholpen. Daartoe is vorig jaar de "intensieve bemiddelingscampagne wachtgelders' opgezet, onder auspiciën van een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie Arbeidsmarkt Onderwijs (ARBON), met daarin vertegenwoordigers van werkgevers (schoolbesturen), werknemers en overheid. Ook hebben ruim dertig arbeidsbureaus inmiddels in een zogeheten Punt Personeelsvoorziening Onderwijs (PPO) consulenten voor werkloze leraren.

In 1991 is van de bemiddeling en omscholing nog weinig terecht gekomen: 1.500 wachtgelders hebben een nieuwe baan gevonden, van de 20 miljoen gulden die is uitgetrokken voor omscholing is nog geen miljoen gebruikt.

De "Onderwijs & Arbeidsmarkten' van het LIOS moeten wachtgelders meer inzicht geven in de mogelijkheden tot omscholing, loopbaantrainingen en bemiddeling. Er volgen nog markten in Groningen, Zutphen en Sittard.

Van de duizenden aangeschreven wachtgelders in de regio (in totaal staan in Nederland ongeveer 27.000 leraren "op wachtgeld') hadden er zo'n 300 gehoor aan de uitnodiging gegeven.

Het LIOS geeft omscholingscursussen in vakken waar een tekort aan leraren is, zoals wis-, natuur- en scheikunde, economie, technische beroepsgerichte vakken. Ook zorgt de organisatie voor omscholingscursussen voor werk buiten het onderwijs, bijvoorbeeld als "junior relatiebeheerder RABO-bank', zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider/filiaalbeheerder.