CDA scherpt kritiek op basisvorming aan

DEN HAAG, 29 APRIL. De CDA-fractie in de Eerste Kamer stuurt aan op een confrontatie met staatssecretaris Wallage (onderwijs) over de basisvorming. Als hij niet tegemoetkomt aan de kritiek van de fractie op de voorgestelde nieuwe opzet van de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, “zou het nauwelijks mogelijk zijn het onderhavige wetsvoorstel te steunen”.

Dat schrijft CDA-woordvoerster Grol-Overling in het laatste schriftelijke commentaar voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 19 mei. Ook D66, VVD en GPV uiten opnieuw kritiek op de voorwaarden waaronder de basisvorming moet worden ingevoerd. Het principe van de onderwijsvernieuwing zelf, dat invoering van een gemeenschappelijk lespakket van vijftien vakken voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs beoogt, staat veel minder ter discussie. Alleen D66 spreekt nog over de “rijkelijk versleten ideologie” van de staatssecretaris. De PvdA stelt zich, na eerdere kritiek, nu wat milder op.

CDA, D66, VVD en GPV willen dat Wallage de opheffingsnorm voor zelfstandige scholen zoals categorale LBO's en gymnasia verlaagt van 240 naar 180 leerlingen. Daarmee kan volgens hen een dreigende kaalslag van onderwijsvoorzieningen op het platteland worden voorkomen. Wallage hecht echter sterk aan de hogere norm van 240. Anders komt er weinig terecht van zijn streven om LBO-scholen te laten aansluiten op scholengemeenschappen met MAVO, HAVO en VWO-afdelingen.

De vier partijen tonen zich verder bezorgd over de teloorgang van het