Akkoord tussen Polen en IMF over leningen

WASHINGTON, 29 APRIL. Polen en het Internationaal Monetair Fonds hebben gisteren een voorlopig akkoord bereikt over een nieuw leningsprogramma voor Polen, ondanks de vertraging in de economische hervormingen waarmee dat land kampt.

De directeur-generaal van het IMF, Michael Camdessus, heeft dit gisteren op een persconferentie meegedeeld. Het IMF beschouwde het vorige akkoord al als een “groot succes”, omdat het Polen in staat heeft gesteld zijn economie te stabiliseren. Structurele hervormingen zijn echter in hun uitvoering vertraagd. Daarom is er alle reden voor een nieuw hulpprogramma, aldus een onderhandelaar van het IMF. “Wij zijn nu druk bezig met nader overleg over de details van een hulpprogramma dat zijn voordelen zal hebben voor de Poolse bevolking”, zei hij.

Michael Camdessus voegde daaraan toe: “Na het gesprek dat ik enige dagen geleden met de Poolse minister-president had, kan ik u zeggen dat ik zeer optimistisch ben dat we volledige overeenstemming kunnen bereiken over hetprogramma. Om precies te zijn, we zijn het nu eens over alle doelen die in Polen moeten worden bereikt. Het probleem is alleen nog de kwantificering van noodzakelijke maatregelen. We kennen de problemen bij de economische hervormingen, die zich in alle 21 landen in Oost-Europa die begonnen zijn aan de transformatie in de richting van een markteconomie voordoen. Maar we hebben de overtuiging dat die problemen zijn op te lossen”, aldus Camdessus. (AFP)