5 Mei geen vrije dag voor vervoer

DEN HAAG, 29 APRIL. Werknemers in het goederenvervoer krijgen op vijf mei geen vrije dag. Dit heeft de president van de Haagse rechtbank, mr. A.H. van Delden, vanochtend besloten.

De Vervoersbond FNV had een kort geding aangespannen tegen vier werkgeversorganisaties om deze te dwingen vijf mei als een vrije dag met doorbetaling van loon te beschouwen.

Ondanks het feit dat de bevrijdingsdag in september 1990 bij Koninklijk Besluit als nationale feestdag is aangewezen, stelde de rechter vanochtend dat dit niet automatisch inhoudt dat vijf mei een betaalde vrije dag is. Bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) voor het goederenvervoer kunnen dat uitsluiten.

In de beide desbetreffende CAO's waren al bepalingen over nationale feestdagen opgenomen voordat werkgevers en vakbonden konden bevroeden dat vijf mei de status van een jaarlijkse nationale feestdag zou krijgen. Ook wijst Van Delden in zijn vonnis op het tijdschrift FNV Magazine van oktober 1990, waarin de Vervoersbond er zelf van uit ging dat over vijf mei als vrije dag nog onderhandeld moest worden.

De rechter bepaalde verder dat de Vervoersbond FNV de Vereniging van Koninklijk Nederlands Vervoer onjuist heeft gedagvaard. In plaats daarvan had de FNV-bond de Vereniging Goederenvervoer Nederland moeten dagvaarden, omdat deze organisatie de contractpartij bij de CAO voor goederenvervoer in Nederland is. De Vervoersbond FNV ten slotte moet opdraaien voor de kosten van het kort geding - drieduizend gulden.