WVC eist zakelijker beleid van kunstwereld

DEN HAAG, 28 APRIL. De theatergezelschappen, orkesten en opera's in ons land krijgen de komende jaren minder subsidie en zullen voortaan twintig procent van hun inkomsten zelf moeten verwerven. Minister d'Ancona (WVC) vindt dat er veel meer werk gemaakt moet worden van publiekswerving en samenwerking met audiovisuele media. De minister wil dat streven met drie miljoen gulden extra subsidiëren. Waar de zalen nu al vol zitten, zullen de entreeprijzen omhoog moeten gaan. Het overheidsaandeel in de financiering van podiumkunstinstellingen zal met vijf procent worden verminderd. Dit heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten op grond van een rapport van het ministerie van financiën dat alle subsidies in ons land wil verminderen of afschaffen. Verder zullen de vast gesubsidieerde kunstinstellingen 2,5 procent worden gekort om meer incidentele subsidies mogelijk te maken.

De minister zei dat gisteren in Den Haag bij de presentatie van haar cultuurnota "Investeren in cultuur', die ze maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarvan het nieuwe Kunstenplan voor de periode 1993-"96 een onderdeel is. In het Kunstenplan, dat in juni door de Kamer wordt behandeld, kondigt de minister forse veranderingen aan in de verdeling van het kunstbudget, dat in omvang gelijk blijft. Toneel en muziek moeten de komende vier jaar dertien miljoen gulden inleveren ten voordele van film, bouwkunst, vormgeving, amateuristische kunstbeoefening en de bevordering van internationale contacten. Op Monumentenzorg wordt echter gekort.

De minister wijkt in haar voorstellen vaak af van de adviezen die ze daarover kreeg van de Raad voor de Kunst en keert terug in de richting van haar eigen ideeën daarover, zoals een flinke verhoging van het filmbudget. De geadviseerde opheffing van het Limburgs Symphonie Orkest gaat niet door, het orkest van het op te heffen Forum in Enschede wordt samengevoegd met Het Gelders Orkest. Ook wil de minister de aankoopregeling voor beeldende kunst handhaven en daaraan drie miljoen gulden per jaar besteden. De Raad voor de Kunst had opheffing van deze regeling geadviseerd.