"Weglopers krijgen te snel een uitkering'

DEN HAAG, 28 APRIL. De gemeentelijke sociale diensten geven te gemakkelijk een bijstandsuitkering aan weggelopen jongeren.

Zonder enige vorm van controle wordt aan deze groep een uitkering verleend. Dat stelt de Stichting Onderzoek naar de Nederlandse Rechtspleging in familiezaken (SOR). Volgens SOR-voorzitter H. Burgman gaat de sociale dienst bij het toekennen van de uitkering af op “indianenverhalen” van de hulpverlenende instanties en het van huis weggelopen kind. Deze verhalen worden volgens Brugman niet bij de ouders gecontroleerd. De SOR-voorzitter vindt dat de Bijstandswet in veel gevallen oneigenlijk wordt gebruikt. “Als een minderjarige zich onttrekt aan het ouderlijk gezag, zonder dat dit gezag gerechtelijk wordt aangetast en als de ouders bereid en in staat zijn in gezinsverband de kosten van verzorging en op voeding te dragen, behoort zo'n uitkering achterwege te blijven”, aldus Brugman.