Rekenkamer Israel valt Sharon scherp aan

TEL AVIV, 28 APRIL. De Israelische Rekenkamer heeft zeer scherpe kritiek uitgeoefend op corrupt gedrag van persoonlijkheden op het ministerie van bouwnijverheid die door minister Ariel Sharon onder andere om partij-politieke redenen zijn benoemd.

Naar aanleiding van de bevindingen in het jaarlijkse rapport van de Rekenkamer, dat gisteren werd gepubliceerd, overweegt de juridische adviseur van de regering Josef Harish strafvervolging in te stellen tegen een aantal in het rapport genoemde functionarissen die onder de verantwoordelijkheid van Sharon staan. Tijdens een haastig belegde persconferentie beloofde Sharon dat hij “niemand de hand boven het hoofd zal houden”.

In het door Mirjam Ben Porath, het hoofd van de Rekenkamer, opgestelde rapport, worden Sharons medewerkers ervan beschuldigd staatsfondsen te hebben aangewend voor persoonlijke doeleinden en voor behartiging van de belangen van de Likudpartij. Ook velt het rapport een scherp oordeel over het woningbouwbeleid van Sharon, met name wat betreft de aankoop en plaatsing van caravans voor de massa-immigratie uit de vroegere Sovjet-Unie. Volgens de Rekenkamer waren de totale kosten van de plaatsing en aankoop van een caravan bijna driemaal zo hoog als aanvankelijk door het ministerie van Sharon werd geraamd.

Het rapport van de Rekenkamer brengt Israel doorgaans één dag in opschudding, waarna de bevindingen snel in de vergetelheid raken. Met de algemene verkiezingen op 23 juni in het vooruitzicht is het rapport dit jaar echter zware munitie voor de Arbeidspartij tegen Likud. Kopstukken van de Arbeidspartij zeiden gisteren al dat de partij het rapport zal gebruiken om het falen van het Likud-bewind aan de kiezers duidelijk te maken. “Volgend jaar zullen jullie je partijconventie in de gevangenis moeten houden”, snierde gisteren een parlementariër van de Arbeidspartij naar zijn Likud-collega's.

    • Salomon Bouman