Pursers

De kop "Hoger loon stewardessen bij KLM' (NRC Handelsblad, 24 april) is onjuist. De salariswijziging betreft niet stewardessen (1 streep), maar een beperkte groep pursers (4 strepen). De strekking van het bericht is juist, maar onduidelijk.

De kwestie is dat vòòr 1977 de salarissen van manlijke pursers hoger waren dan die van hun vrouwelijke collega's. Vanaf januari 1977 zijn de verschillen rechtgetrokken door de salarissen van de vrouwelijke pursers te verhogen, en die van de manlijke pursers die na 1 januari 1977 in dienst zijn gekomen ter compensatie te verlagen. Vrouwelijke pursers hebben nu het zelfde salaris als mannelijke pursers die na januari 1977 in dienst zijn getreden.

Mannelijke pursers die voor 1977 in dienst waren, mochten hun oude, hogere salarisniveau behouden als een soort verworven recht. In de gerechtelijke uitspraak is nu bepaald dat ook vrouwelijke pursers die voor 1977 in dienst waren, recht hebben op dit hogere salarisniveau. Het gaat dus over een kleine groep van ongeveer honderd pursers. De pursers die op 1 januari 1977 nog niet in dienst waren (mannelijk en vrouwelijk) behouden hun huidige salaris, evenals de rest van het cabinepersoneel.

    • L.W. van Kouwen