Martinair ziet netto winst verdubbelen

ROTTERDAM, 28 APRIL. Luchtvaartmaatschappij Martinair Holland heeft zijn netto winst vorig jaar bijna verdubbeld, van 35,8 tot 64,5 miljoen gulden. De omzet is 14 procent gestegen tot 877 miljoen gulden.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen bekendgemaakt. Martinair verwacht dat de omzet dit jaar de grens van 1 miljard gulden zal passeren en het aantal werknemers zal stijgen van 1760 tot 2000. Volgens Martinair zijn de goede resultaten over 1991 vooral te danken aan de toename van het vrachtvervoer als gevolg van de Golfoorlog. De omzet daarvan steeg ruim 21 procent. De exploitatiewinst van het bedrijf nam daardoor 83 procent toe tot 74 miljoen gulden.

Martinair zegt goed te hebben kunnen inspringen op de plotseling groeiende vraag naar capaciteit voor luchtvrachtvervoer tijdens de Golfoorlog, doordat het in staat was zijn passagiersvliegtuigen snel geschikt te maken voor vrachtvervoer. Behalve voor de Amerikaanse regering vloog het bedrijf ook voor het Internationale Rode Kruis (hulpgoederen voor Koerdische vluchtelingen in Turkije) en de Verenigde Naties. De produktie van Martinair steeg, gemeten in tonkilometers, met 15 procent tot 841 miljoen gulden.

Om de basis van het vrachtvervoer te verstevigen heeft Martinair het afgelopen jaar een dochtermaatschappij gevestigd in Hongkong, Martinair Far East Ltd. Omdat het de luchtvaartmaatschappij niet is toegestaan vrij te opereren op de markt voor luchtvracht in Japan en Zuid-Korea, heeft Martinair een vervoersconcept ontwikkeld waarbij luchtvracht per schip of door de nationale luchtvaartmaatschappijen van die landen eerst naar Hongkong of Seattle wordt getransporteerd, waar vandaan het met Martinair-vliegtuigen verder wordt vervoerd.

Het passagiersvervoer bleef het eerste halfjaar van 1991 zo'n 16 procent beneden de verwachting, maar trok in de tweede helft van het jaar sterk aan. Over het hele jaar nam het passagiersvervoer ten opzichte van 1990 daardoor toch nog toe met 5 procent. In totaal vervoerde Martinair vorig jaar ruim 1,3 miljoen passagiers.

Volgens Martinair kromp het vervoer naar de bestemmingen rondom de Middellandse Zee met 8 procent. Niettemin steeg het het marktaandeel hier met 4,2 procent, naar 38,6 procent. Martinair bedient vooral de grote Spaanse bestemmingen. Het vervoer naar het Iberisch schiereiland had aanzienlijk minder te lijden van de gevolgen van de Golfoorlog dan bestemmingen in het oosten van het Middellandse Zeegebied; Turkije en Griekenland. Op verre intercontinentale vluchten waren de stoelen zelfs 30 procent beter bezet.