Lasten voor automobilist stijgen minder dan voorzien

DEN HAAG, 28 APRIL. De lasten voor de automobilist stijgen minder dan voorzien. De vorig jaar aangekondigde lastenverzwaring (tweede tranche Tussenbalans) wordt verminderd van totaal 1,6 miljard tot ruim een miljard gulden op jaarbasis.

Dit heeft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteren bekend gemaakt. “Wij leveren zo een bijdrage aan lastenverlichting èn inflatiebestrijding.”

Maij-Weggen ziet af van een eerder aangekondigde verhoging van de benzine-accijns in 1993 en 1994. Ze verhoogt de motorrijtuigenbelasting volgend jaar niet met gemiddeld 150 gulden maar met 80 gulden (populaire middenklasser). Wel gaat met ingang van 1 januari de dieselaccijns met 10 cent per liter omhoog.

Er komt een andere, meer gedifferentieerde regeling om de aankoop van schone en zuinige auto's te stimuleren. Dit levert een meeropbrengst van de bijzondere verbruikersbelasting op van 175 miljoen gulden per jaar, aldus de bewindsvrouwe.

Maij-Weggen ziet af van een extra tussentijdse verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. De jaarlijkse verhoging van 6 procent zoals in de Tussenbalans is afgesproken, gaat gewoon door.

De minister ziet ook af van de invoering van een combikaart, een beloningssysteem voor automobilisten die de auto laten staan en van het openbaar vervoer gebruikmaken. Volgens de minister zijn de plannen nog niet voldoende uitgewerkt om al per 1 jaunari 1993 tot uitvoering over te gaan.

De verhoging van de dieselaccijns met tien cent is volgens de verladersorganisatie EVO twintig procent boven het niveau dat in de Europese Gemeenschap is afgesproken. De EVO zal zich daar dan ook tegen verzetten, aldus een woordvoerder.