Kabinet wil met spitsheffing files bestrijden

DEN HAAG, 28 APRIL. Elke automobilist die tijdens de ochtendspits op "drukke wegen' in de Randstad rijdt moet vanaf 1996 een heffing betalen. Het kabinet wil zo het autoverkeer in de spits fors terugdringen.

Uitgaande van een heffing van vijf gulden per auto per dag wordt het spitsverkeer door de heffing met ruim eenderde verminderd. Het Rijk haalt bovendien zo jaarlijks 400 tot 500 miljoen gulden op.

Dit heeft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteren bekend gemaakt. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het spitsplan. De Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA staan in principe positief tegenover het voorstel, maar willen eerst dat de minister haar voorstel verder uitwerkt alvorens hun fiat te geven.

Volgens Maij-Weggen moet het volgende kabinet beslissen over de precieze hoogte van de spitsheffing. “De vijf gulden dient als rekenvoorbeeld.” Automobilisten die regelmatig in de spits staan krijgen korting.

De minister laat het aan het volgende kabinet om uit te maken of het geld dat het Rijk met de spitsheffing binnenhaalt, aan de burgers zal worden teruggegeven via bijvoorbeeld de btw, of dat het zal worden geïnvesteerd in de infrastructuur. De minister twijfelt of ook het vrachtverkeer spitsheffing moet gaan betalen.

De automobilist die in de ochtendspits tussen 6 en 10 uur op de drukke wegen in de Randstad rijdt betaalt straks per dag of per kwartaalabonennement zijn spitsheffing. Volgens de minister “enkele honderden guldens per jaar”. Maij-Weggen schat dat 85 procent van de automobilisten de abonnementskosten per acceptgirokaart zal betalen. De overige automobilisten kunnen een saldo deponeren bij een incasso-organisatie. Betaling per keer kan dan telefonisch door het draaien van een 06-nummer, door een piepkaart (een losse toonkiezer) danwel met behulp van een magneet- of chipkaart in openbare telefooncellen.

Controle op betaling van de spitsheffing zal met steekproeven gebeuren, via vaste en mobiele videocamera's. Daarbij is, net als bij de motorrijtuigenbelasting, het kenteken het uitgangspunt. Als blijkt dat de spitsheffing niet is betaald, volgt een naheffing inclusief boete.

De totale investeringskosten voor het systeem van spitsheffing bedragen tussen de 100 en 125 miljoen gulden, de exploitatiekosten 50 miljoen gulden.