Kabinet bezweert crisis met belofte minima te ontzien

DEN HAAG, 28 APRIL. De dreigende crisis in het kabinet Lubbers/Kok is voorlopig bezworen. De premier en de vice-premier werden het gisteravond laat eens over een brief over het inkomensbeeld in 1993. Deze brief is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief, die ook is ondertekend door minister De Vries (sociale zaken) wordt aangegeven dat het kabinet zich “ten uiterste wil inspannen” om de dreigende achteruitgang in koopkracht voor de laagstbetaalden “geringer, resp. zo gering mogelijk te doen zijn”.

Bij de voorgenomen kabinetsmaatregelen, zoals de ontkoppeling, de btw-verlaging en een beperking van de inflatiecorrectie, dreigen de laagste inkomens met één procent achteruit te gaan, terwijl er voor de hogere inkomens een vooruitgang 1,25 procent in het verschiet ligt. Dit beeld was voor PvdA-leider Kok het afgelopen weekeinde niet aanvaardbaar en leidde ertoe dat zijn partij met een kabinetscrisis dreigde.

In de brief schrijven Lubbers, Kok en De Vries nu dat het kabinet in het gepresenteerde inkomensbeeld “niet wil berusten”. Zowel de CDA- als de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is tevreden over de brief van het kabinet. De Tweede Kamer wijdt morgen in haar nieuwe vergaderzaal een debat aan de brief. Volgens VVD-fractieleider Bolkestein, die het spoeddebat heeft aangevraagd, is de crisisdreiging nog niet geweken en duurt het onderlinge wantrouwen tussen de coalitiepartners CDA en PvdA voort.