Japanse school in Rotterdam geeft conversatieles en "morele opvoeding'

ROTTERDAM, 28 APRIL. Met het ceremoniële planten van bloesemende kersebomen in de schoolgrond is vandaag had vandaag de Japanse School in Rotterdam officieel geopend. De lessen zijn twee weken geleden al begonnen.

De Rotterdamse school is de tweede Japanse School in Nederland. De eerste staat in Amsterdam en telt ruim 400 leerlingen. In de Amsterdamse regio zijn een tweehonderd Japanse bedrijven gevestigd. De Japanse School in Rotterdam is bedoeld als stimulans voor Japanse bedrijven om naar Zuid-Holland te komen. Tussen 1986 en 1991 is het aantal Japanse bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 164 tot 324. In de Rotterdamse regio zijn 52 Japanse bedrijven gevestigd, in heel Zuid-Holland 70. Ongeveer eenvijfde van de 5000 in Nederland woonachtig Japanse zakenlui met hun families heeft een huis in de Rotterdamse regio.

Op de conversatielessen Nederlands en Engels na heeft de Japanse School in Rotterdam hetzelfde curriculum als scholen in Japan. Zeven van de vijftien leraren, die door Japan worden betaald, zijn pas een paar weken geleden overgekomen. Ze geven les aan 43 kinderen van 6 tot 15 jaar. Op den duur moeten dat er net als in Amsterdam enkele honderden worden. De kinderen zijn afkomstig van de Japanse School in Amsterdam, van Nederlandse scholen of komen rechtstreeks uit Japan.

Naast geld van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland (samen goed voor zes ton per jaar) is voor de inrichting van het gebouw gebruikgemaakt van sponsorende bedrijven. Dankzij deze giften is het muzieklokaal uitgerust met twee piano's en twee orgels en staan in het lokaal voor het vak verzorging/techniek gasfornuizen en magnetronovens. Ook is er een speciaal audio/videolokaal. Net als in Japan bevat het curriculum een wekelijks uur morele opvoeding.

Als de leerlingen de Japanse School hebben doorlopen kunnen ze verder op de Amerikaanse School in Rotterdam. Het ligt in de bedoeling de Japanse en de Amerikaanse School over een paar jaar samen te huisvesten in nieuwbouw in het noorden van Rotterdam, in de wijk Hillegersberg. Nu is de Japanse School nog gevestigd in een gerenoveerd schoolgebouw in Rotterdam-Zuid.

Volgens directeur M. Nagao zal het op de Japanse School niet zo langzaam toegaan als op Nederlandse scholen: “We willen geen stoptrein zijn, maar ook geen TGV, zoals in Japan”. Veel Japanse kinderen krijgen een cultuurschok als ze in hun vaderland terugkeren. “In Japan gaat alles sneller dan in Europa: de mensen praten sneller, denken sneller, lopen sneller.” Om niet te veel van hun vaderland te vervreemden blijven Japanse zakenlui over het algemeen hooguit drie tot vijf jaar in het buitenland.