Het nieuwe - "derde' - Joegoslavië

BELGRADO, 28 APRIL. Het nieuwe Joegoslavië bestaat uit de voormalige Joegoslavische deelrepublieken Servië en Montenegro, en omvat 49 procent van het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, waarvan de nieuwe staat pretendeert de rechtsopvolger te zijn. Er wonen 10,5 miljoen mensen, waarvan 62,3 procent Serviërs, 16,6 procent Albanezen, 5 procent Montenegrijnen, 3,3 procent Hongaren, 3,3 procent Joegoslaven (in het oude Joegoslavië kon men zich als zodanig laten registreren), 3,1 procent moslims en nog wat kleinere nationaliteiten.

""Ik heb met behulp van onderzoeksgegevens uit 1981 voorspellingen gedaan over de wijze waarop Amerikanen in 1990 over 34 vragen zouden denken. Het bleek dat ik het in 31 gevallen bij het rechte eind had. In al die gevallen was er sprake van een ontwikkeling in postmaterialistische richting.''