Gesprek aanpak taxivergunningen

ROTTERDAM, 28 APRIL. De gemeente Rotterdam gaat zich sterk maken om de uitgifte van taxivergunningen voor Rotterdamse chauffeurs van provinciale staten van Zuid-Holland over te hevelen naar de regio Rijnmond.

Volgende week woensdag zullen burgemeester Peper van Rotterdam en de wethouders van verkeer van de vijftien gemeenten van het Overleg Orgaan Rijnmond (OOR) op uitnodiging van het provinciebestuur van Zuid-Holland praten over de mogelijke regionale uitgifte van taxivergunningen. Taxichauffeurs uit Rotterdam en Den Haag voerden vorige week in beide steden blokkade-acties tegen het vergunnigenbeleid van de provincie Zuid-Holland. Burgemeester Peper beloofde toen in een gesprek met vertegenwoordigers van chauffeurs dat hij op korte termijn zou bezien of de uitgifte van vergunningen in regionaal verband geregeld kan worden. Tevens drong hij er bij gedeputeerde staten op aan voorlopig geen nieuwe vergunnigen uit te geven.