Geen steun van industrielanden voor beleid VS

WASHINGTON, 28 APRIL. De Verenigde Staten hebben bakzeil moeten halen in hun poging om de overige industrielanden te bewegen tot een economisch stimuleringbeleid op korte termijn.

In de verklaring van het Interim-comité, het beleidsbepalende orgaan van het Internationale Monetaire Fonds, die vanochtend is uitgegeven, is uitsluitend sprake van nadruk op duurzaam beleid, gericht op versterking van de economische groei op lange termijn en lage inflatie.

Alle Westeuropese landen hebben Duitsland gesteund in de afwijzing van een stimuleringsbeleid om de zwakke Amerikaanse conjunctuur een handje te helpen in dit verkiezingsjaar. In het Interim-comité hebben 22 ministers van financiën uit industrie- en ontwikkelingslanden zitting.

Hiermee is een streep gehaald door de tegenstrijdige verklaring die de ministers van financiën van de Groep van Zeven belangrijkste industrielanden een dag eerder uitgaven en waarin Duitsland werd opgeroepen om zijn rente te verlagen en Japan om zijn begrotingstekort te verhogen, terwijl het Amerikaanse begrotingstekort van 400 miljard min of meer werd vergoelijkt als een gevolg van de economische recessie.

De Amerikaanse minister van financiën Nickolas Brady had eerder gisteren nog gezegd dat de Verenigde Staten van mening zijn dat de industrielanden onder hun mogelijkheden presteren en dat stimuleringsmaatregelen genomen moeten worden. Zowel in Europa als Japan wordt voor volgend jaar een opleving van de groei verwacht, terwijl de Amerikaanse economie een aarzelend herstel te wachten staat.

De ministers van financiën hebben in het Interim-comité opnieuw in krachtige bewoordingen gepleit voor de succesvolle afsluiting van de Uruguay-ronde voor handelsliberalisatie. Opmerkelijk was dat de Latijns-Amerikaanse vertegenwoordigers van de ontwikkelingslanden de industrielanden opriepen om hun woorden over vrije handel door daden te laten volgen. Alejandro Foxley, de Chileense minister van financiën, zei dat de industrielanden niet kunnen doorgaan met andere landen tot handelsliberalisatie te dwingen om vervolgens zelf hun grenzen dicht te houden. Handel bevordert economische groei en armoedebestrijding, aldus Foxley.

Nederland gaf in zijn bijdrage aan het Interim-comité te kennen dat een mislukking van de Uruguay-ronde de periode van lage economische groei nodeloos verlengt. Het is pijnlijk om hier voor de zoveelste keer te moeten vaststellen dat het Westen de beginselen van de vrije markt predikt aan Oost-Europa en de ontwikkelingslanden, terwijl het zelf doorgaat met blind protectionisme, aldus het Nederlandse standpunt.