Fries bungalowpark voorlopig uitgesteld

LEEUWARDEN, 28 APRIL. De Raad van State wil dat de bouw van een grootschalig bungalowpark bij het Friese Earnewâld voorlopig wordt stopgezet.

Volgens It Fryske Gea (het Friese landschap) richt het recreatieproject "Buitenplaats Wiid' onherstelbare schade aan in het ernaast gelegen natuurgebied Alde Feanen. De afdeling rechtspraak van de Raad van State kwam met het verbod, nadat de natuurbeschermingsorganisatie een schorsingsverzoek had ingediend voor de bouwwerkzaamheden. De organisatie heeft vooral bezwaar tegen de omvang van het project: er komen 315 bungalows op 37 hectare, een overdekt zwembad, restaurant, theater en squashbanen. “Een groot deel van het jaar zullen op de Buitenplaats Wiid 1.000 tot 1.500 gasten verblijven en dat is meer dan het inwonertal van Earnewâld”, aldus het Fryske Gea.