Collega's betreuren eenstemmig vertrek Duitse minister Genscher

WASHINGTON De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, die afgelopen zondag telefonisch op de hoogte werd gesteld van het komende vertrek van zijn Duitse collega, liet weten dat hij zijn ambtgenoot als langstdienende minister van buitenlandse zaken zeer zou missen. De Amerikaanse minister werkte nauw samen met Genscher bij het proces van de Duitse eenwording. Bakers woordvoerder, Margaret Tutwiler, liet weten dat Baker de beslissing van Genscher respecteerde en uitkeek naar de volgende ontmoeting met hem. Genscher brengt mrogen een bezoek aan Washington. Ze verklaarde dat Genscher geen andere redenen voor zijn vertrek had genoemd dan in diens publieke verklaring zijn vermeld.

BRUSSEL De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, roemde de inspanningen van Genscher voor de opbouw van het verenigde Europa. “Wij moeten zijn vooraanstaande rol onderstrepen op het terrein van de buitenlandse zaken, niet alleen in Duitsland, maar ook bij de opbouw van Europa”, aldus Delors. Genscher schaafde vaak de scherpe kantjes van de Duitse opstelling ten opzichte van de EG bij, maar schrok er anderzijds ook niet voor terug om de Duitse standpunten in Brussel door te drukken. Zo was hij degene die de Europese erkenning van Slovenië en Kroatië in december van het afgelopen jaar doorzette.

PARIJS De Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas zei dat Genscher “een stempel had gedrukt op onze tijd, inclusief de Duitse eenwording en de regeling van alle naoorlogse geschillen tussen Duitsland en de buurlanden”. Hij sprak de hoop uit dat de minister ook in de toekomst in het publieke leven een rol zal blijven spelen.

LONDEN De Britse minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd, die onmiddellijk na het bekend worden van het aanstaande ontslag een telefoongesprek met zijn Duitse collega had, zei met “persoonlijke droefheid” kennis genomen te hebben van het komende vertrek van minister Genscher, die hij omschreef als een zeer “gewaardeerde collega en vriend”.

DEN HAAG Minister Van den Broek, die als voorzitter van de Europese ministerraad in de tweede helft van het afgelopen jaar, met Genscher nogal eens van mening verschilde, onder meer over de kwestie Joegoslavië, zei het vertrek van de Duitse minister te betreuren: “Het is zonder twijfel een groot verlies voor het Duitse buitenlandse beleid en voor de internationale diplomatie, waarin Genscher een belangrijke rol speelde.” (Reuter, AFP)