Britse Lagerhuis kiest een "Madam-Speaker'

LONDEN, 28 APRIL. De 62-jarige Labour-afgevaardigde Betty Boothroyd is gisteren tot eerste vrouwelijke voorzitter van het Britse Lagerhuis gekozen. Ondanks de Conservatieve meerderheid in het parlement versloeg ze met 372 tegen 238 stemmen de Conservatieve kandidaat Peter Brooke, oud-minister voor Noordierse zaken. Overigens verklaarde ze voor de stemming niet gekozen te willen worden omdat ze vrouw is: “Verkies me om wie ik ben, niet om hoe ik geboren ben.”

Geheel volgens de Britse traditie moest mevrouw Boothroyd naar de voorzittersstoel gesleept worden. In vroeger dagen is het regelmatig voorgekomen dat parlementsleden tegen hun zin tot voorzitter werden gekozen. In de middeleeuwen was het voorzitterschap van het parlement, een functie die in 1377 werd ingesteld, soms een levensgevaarlijke betrekking. Zeker vier speakers lieten in die tijd het leven bij de verdediging van de rechten van het parlement tegenover de monarch.

Boothroyd verklaarde niet de pruik te zullen dragen waarmee parlementsvoorzitters tot dusver waren getooid: “Ik wil me gemakkelijk voelen in mijn werkkleding en ik denk dat ik me met een pruik niet op mijn gemak voel.” Andere delen van het ambtsgewaad zal ze wel blijven dragen.

Als onder-voorzitter ten tijde van haar voorganger, de Conservatief Bernard Weatherill, die bij de laatste verkiezingen is teruggetreden, heeft mevrouw Boothroyd zich doen kennen als een geestige, no-nonsense voorzitter, die met een zekere charme maar met grote beslistheid de orde bewaarde tijdens de soms rumoerige debatten in het Lagerhuis. Ze geldt als een vertegenwoordiger van de rechter vleugel van Labour, is afkomstig uit een arbeidersmilieu en vertegenwoordigt sinds 1973 een kiesdistrict in Yorkshire.

De Britse premier Major, die uit hoofde van zijn functie niet deelnam aan de stemming over het voorzitterschap, betuigde haar onmiddellijk zijn steun: “U hebt geschiedenis gemaakt. (...) U bent onze voorzitter geworden omdat het Huis vertrouwen in u heeft. Het is de overtuiging toegedaan dat u in overvloed de kwaliteiten heeft die noodzakelijk zijn om het Huis te beschermen en in stand te houden en zijn rechten veilig te stellen. Het is om die redenen en om geen andere dat u voorzitter bent geworden.”

Het was voor de derde keer in deze eeuw dat de strijd om het voorzitterschap open was. Regel is dat de voorzitter lid is van de regeringspartij, maar verdeeldheid onder de Conservatieve parlementsleden en het gevoel dat het politiek de voorkeur verdiende om eem Labour-afgevaardigde voorzitter te maken nu de Conservatieven aan een vierde regeerperiode zijn begonnen, hebben de ervaren Boothroyd tot eerste "Madam-Speaker' gemaakt. (Reuter, AP, UPI)