Bouwer NBM wil resultaat '89 evenaren

AMSTERDAM, 28 APRIL. NBM Amstelland, een van de grootste bouwbedrijven van Nederland, wil in 1993 een bedrijfsresultaat halen dat “vergelijkbaar is met dat over 1989”: 42 miljoen gulden. Vorig jaar was het bedrijfsresultaat 29 miljoen gulden, 12 procent lager dan de 33 miljoen van het “rampjaar” 1990.

Bij de toelichting op de jaarcijfers 1991 wilde bestuursvoorzitter A. Baar geen uitspraak doen over het tijdstip van herstel van de netto winst (in 1989 haalde die het nu bijna onvoorstelbare niveau van 28 miljoen gulden), waarin onder meer de financiële en buitengewone baten en lasten zijn opgenomen. Volgens Baar blijft de winst in 1992 in elk geval gelijk aan die van vorig jaar, toen er 16 miljoen gulden overbleef (1990: 12 miljoen).

NBM profiteerde vorig jaar van een eenmalige belastingmeevaller die de winst volgens financieel directeur J. van Dongen met “enkele miljoenen” omhoog duwde. Bij de juridische reorganisatie van het bouwconcern kwamen vorig jaar bij verschillende aangesloten vennootschappen belastingpotjes tevoorschijn, die volgens de fiscus te vol waren. Eenzelfde vrijval van latente belastingvoorzieningen is volgend jaar niet te verwachten, zodat de belastingdruk volgend jaar boven de 35 procent komt.

Daartegenover stonden tegenvallers, waarvoor NBM ruim 8 miljoen gulden aan buitengewone lasten moest boeken. Projectontwikkelaar Themaplan verslikte zich in enkele projecten voor duurdere projecten en werd vorig jaar gesloten. Leidingbouwer Bocol werd gereorganiseerd en moest 100 banen schrappen. Het leed werd enigszins verguld door de verkoop van installatiebouwer Cleton, die een buitengewone bate van ongeveer 3,5 miljoen opleverde.

Baar toonde zich tevreden over 1991, “het jaar waarin belangrijke stappen zijn gezet om van NBM Amstelland een volwassen bouwconcern te kunnen maken”. De talloze bedrijfjes die na een agressief acquisitiebeleid eind jaren tachtig willekeurig waren samengeklonterd, zijn nu ondergebracht in vijf hoofdgroepen: infrastructuur en milieu, woningbouw, kantoorbouw, projectontwikkeling en handel (onder meer Gamma). Voorzichtigheid is troef onder Baar, die nauwelijks merkbaar afstand nam van zijn voorganger: “Projecten worden pas aangenomen als wij de garantie hebben dat de opdrachtgever het volledige bouwtraject in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Daardoor hebben wij wel eens wat omzet moeten laten lopen, dat is nieuw beleid.”

Dezelfde voorzichtigheid is ook de basis van het herstel van het bedrijfsresultaat, waarvoor de stijging met 13 miljoen gulden in twee jaar wordt gezocht in kostenreductie. “Eens in de vier weken worden de groepsdirecteuren weer gewezen op de noodzaak van kostenreductie, dat zijn wel eens moeizame sessies”. Concreet betekent dit dat kantoren in elkaar worden geschoven en besparingen worden gezocht in zaken als goedkopere lease-auto's.