Boskalis sluit verbond met Chinese baggeraar

PEKING, 28 APRIL. Baggermaatschappij Boskalis heeft in Peking een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Chinese staatsbedrijf Chec, de grootste baggeraar ter wereld. Volgens D. Lubberhuizen, lid van de raad van bestuur van Boskalis, kan hierdoor “de komende jaren honderden miljoenen guldens extra omzet worden behaald”.

Het akkoord werd afgerond tijdens het bezoek van de Nederlandse handelsmissie die thans onder leiding van minister Andriessen (economische zaken) China bezoekt. Om te kunnen toetreden tot de Chinese markt is de overeenkomst naar de mening van Lubberhuizen “een grote stap voorwaarts”. De twee baggeraars zullen gezamenlijk op de wereldmarkt opereren, waarbij het accent zal komen te liggen op de grote projecten in de Derde Wereld die meestal door de Wereldbank worden gefinancierd. “Met de Chec als partner komen deze fondsen eerder vrij voor een Westerse onderneming als de onze”, aldus de topman van Boskalis.

De baggermaatschappij heeft jarenlang met de Chinese autoriteiten onderhandeld en op een strategisch moment hebben de Chinezen “het groene licht” gegeven, aldus Lubberhuizen. Minister Andriessen is namelijk in China om orders voor het Nederlands bedrijfsleven binnen te halen. Hij toonde zich gisteravond tijdens een persgesprek “erg tevreden, maar ik ga nog geen tussenstand doorgeven”.

Pag. 21: Nog geen doorbraak in China

(Ing. L. Verstoep, bestuursvoorzitter van Boskalis, zei vanochtend tijdens de toelichting op de jaarcijfers over 1991 van de baggeronderneming dat er nog geen sprake is van een doorbraak op de Chinese markt. “Het is niet zo dat nu al werken ontstaan van honderden miljoenen guldens. Het zaad is gelegd, maar de bloemen moeten nog opkomen”, aldus Verstoep.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst gaat Boskalis met de Chinezen baggerprojecten doen buiten China. Verstoep: “Pas als er capaciteit over is, gaan wij misschien in China aan de slag. Maar dat zaad heeft helemaal extra tijd nodig om op te komen.” Verstoep schat dat van de totale baggermarkt van tien miljard gulden, ongeveer driekwart gesloten is, onder meer in China, Japan en de Verenigde Staten.)

De regeringspartijen PvdA en CDA eisen dat Andriessen met “keiharde contracten” terugkomt als bewijs van de opbloeiende handelsrelatie tussen China en Nederland en als compensatie voor het niet doorgaan van de levering van vier onderzeeërs aan Taiwan door de Rotterdamse marinewerf RDM. Het kabinet wilde medio februari geen vergunning geven voor deze order omdat het gezamenlijk communiqué van Nederland en China uit 1984 export van wapens naar Taiwan verbiedt. Ter compensatie moet de handelsrelatie tussen China en Nederland worden geïntensiveerd.

De handelsmaatschappij SHV verwacht nog tijdens deze missie toestemming van de Chinese autoriteiten te krijgen om in de Zuidchinese plaats Kanton een Makro-winkel (verkoop van consumptiegoederen aan de detailhandel) te openen. SHV-onderhandelaar Van Ass ziet Kanton “als springplank voor heel China”, waarbij de missie van Andriessen dit proces “enigszins” kan versnellen. Met de investering is een bedrag gemoeid van bijna 20 miljoen gulden.

Het ministerie van economische zaken wil via het verstrekken van een zogenoemde Oret-transactie een order van 100.000 gulden binnenhalen voor het telecommunicatiebedrijf AT&T. Het gaat daarbij om het aanleggen van 370.000 telefoonlijnen in de Chinese provincie Hubei. Het Oret-programma wil de industriële ontwikkeling in ontwikkelingslanden bevorderen en het Nederlandse bedrijfsleven een steuntje in de rug geven om daarbij een order binnen te krijgen. De financiële steun (gift) is minimaal 40 procent van de order met een maximum van 25 miljoen gulden. De order van 100.000 gulden zou voor 40 procent terechtkomen bij een fabriek in Spanje en voor 60 procent in Nederland. Spanje heeft al de toezegging gedaan voor een zogenoemde zachte lening. Topambtenaar Engering van economische zaken zei dat AT&T een paar maanden geleden een dergelijk verzoek bij zijn departement had “gedropt”. Economische zaken en ontwikkelingssamenwerking beslissen samen over een eventuele toewijzing.

    • Cees Banning