Aangepast gebit geeft premier nieuw gezicht

DEN HAAG, 28 APRIL. Een oplettende verslaggeefster van de Volkskrant heeft het ondekt: de spleet is weg! Ook andere waarnemers hadden de laatste tijd soms een onbestemd gevoel dat er iets aan de hand was met het gezicht van premier Lubbers. Maar wat? Hij leek minder bij de les, meende men, maakte foutjes. Was het de leeftijd die het gezicht een andere toon gaf? Verveling? De zorgen om het wankele kabinet?

We weten nu dat het een ingreep van anderhalf jaar geleden betreft die het vroeger zo karakteristiek geachte spleetje tussen de voortanden van Lubbers hebben laten verdwijnen. Niemand heeft het gemerkt. Over Lubbers' beweegredenen wordt veel gespeculeerd, maar naar zijn gezicht wordt kennelijk niet meer gekeken. Zelfs niet bij hem thuis, want vanmorgen reageert Lubbers' vrouw Ria in de Volkskrant op de vraag naar het verdwenen spleetje met “een hoge gil”. “Het is niet waar, het is niet waar. Ik heb het niet eens gezien. Nu u het vraagt, bedenk ik dat hij ooit gezegd heeft dat hij het zou laten doen, maar ik heb er nooit op gelet. Ik vond de laatste tijd al iets mooi aan hem. Dat zal het dus zijn.”

De tandheelkundige ingreep is een verrassend teken van ijdelheid bij een politicus die juist bekend staat om zijn warsheid van uiterlijk vertoon. Het is wel een CDA-traditie. In zijn politieke nadagen liet Lubbers' voorganger A.A.M. van Agt een prominente zwarte pukkel van zijn wang verwijderen. Ook Lubbers' beoogde opvolger, fractievoorzitter L.C.Brinkman, liet ooit enige ongerechtigheden van zijn gezichtshuid verwijderen. Oud-CDA-staatsecretaris G.P. Brokx heeft zelfs na een dergelijke operatie nieuwe foto's van hem naar de kranteredacties laten rondsturen met het verzoek de oude kiekjes mèt pukkels weg te gooien. Deze CDA-operaties vielen onmiddellijk op. Lubbers heeft - tot vandaag - zijn verfraaiing in eenzaamheid moeten dragen.