"Wapenstilstand tussen de Afghaanse partijen'

ISLAMABAD/ KABUL, 27 APRIL. Alle Afghaanse verzetsgroepen zijn het vandaag eens geworden over het opschorten van de gevechten in de hoofdstad Kabul. Dit heeft het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken bekendgemaakt.

Het akkoord zou tot stand zijn gekomen na bemiddeling van de Pakistaanse premier Nawaz Sharif, die telefonisch met de twee belangrijkste verzetsleiders, Gulbuddin Hekmatyar en Ahmed Shah Massoud zou hebben gesproken. Volgens een woordvoerder in Islamabad werd het staakt-het-vuren “met ogenblikkelijke ingang” van kracht.

Uit Kabul kon een wapenstilstand nog niet worden bevestigd, vanmorgen werd in de stad nog zwaar gevochten tussen de verschillende verzetsgroepen. Vooral de Bala Hissar (de oude zetel van het parlement) en het presidentiële paleis vormden het strijdtoneel.

Verzetsleider Sibghatullah Mojaddidi is inmiddels uit Pakistan met een konvooi op weg gegaan naar Kabul waar hij zich aan het hoofd zal stellen van een 50 leden tellend interim-bestuur. Hekmatyar had een snelle terugkeer van Mojaddidi naar Kabul onmogelijk gemaakt door te dreigen zijn vliegtuig neer te schieten, zodat de interim-leider zich gedwongen zag over land te reizen.

“God is groot”, riepen de aanhangers van de 65-jarige Mojaddidi vanmorgen bij zijn vertrek voor de reis van 250 kilometer die naar verwachting zeker twaalf uur zal duren. Behalve de mijnen die her en der op de route verspreid liggen, vormen aanslagen van rivalen de voornaamste bedreiging.

Mojaddidi, de leider van een kleinere verzetsgroep, werd afgelopen vrijdag door zes facties die vanuit Pakistan opereren aangewezen als voorzitter van het overgangsbestuur dat de politieke leemte moet opvullen na het vertrek van de communistische president Najibullah.

Hekmatyar, de leider van een zevende factie, Hizb-i-Islami, wees de vorming van de interim-raad tot nu toe van de hand en spoorde zijn strijders aan de gevechten voort te zetten. Zijn standpunt zou nu zijn gewijzigd.

Pag.4: Najibullah waagde weer een poging te vluchten

De op 16 april afgezette president Najibullah zou het afgelopen weekeinde een nieuwe poging hebben gewaagd te vluchten, zo hebben woordvoerders van Hekmatyar laten weten. Het bericht kon niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Sinds zijn val verblijft Najibullah in een gebouw van de Verenigde Naties in Kabul.

De Afghaanse hoofdstad was gisteren het toneel van zware gevechten tussen de mannen van Hekmatyar en de mujahedeen van de Tadzjiek Ahmed Shah Massoud. De laatste sloot na de ondergang van het oude regime een verbond met een deel van Najibullahs troepen tegen Hekmatyar. Massoud geniet het vertrouwen van Mojaddidi en zal in de interimraad de functie van minister van defensie bekleden.

De strijders van Massoud konden gisteren beschikken over tanks, helikopters en zware artillerie om de troepen van Hekmatyar te bestoken. Maar ook Hekmatyar zou over zware wapens waaronder tanks kunnen beshikken dankzij het overlopen van veiligheidsfunctonarissen van het ministerie van binnenlandse zaken naar zijn factie.

Volgens waarnemers hebben de troepen van Massoud de overhand bij de gevechten, ondanks de versterkingen die Hekmatyar het afgelopen weekeinde zou hebben aangevoerd. Hoeveel slachtoffers bij de gevechten zijn gevallen is niet precies bekend. Een Rode Kruis-ziekenhuis in Kabul maakte melding van zes doden en meer dan 60 gewonden. Een verzetsstrijder van Massoud meldde dat hij 40 manschappen had verloren. Bij de gevechten rond Bala Hissar zijn ook slachtoffers onder de burgerbevolking gevallen. Onder hen zou een aantal kinderen zijn.

De secretaris-generaal van de Verenigde Staten, Boutros Boutros Ghali, reisde gisteren naar Teheran om met de Iraanse leiders over vrede in Afghanistan te praten. Ook in Iran bevindt zich een aantal Afghaanse verzetsgroepen. Boutros Ghali riep de strijdende partijen op vrede te sluiten en zei het “uiteenvallen van Afghanistan” te vrezen. (AP, Reuter, UPI)