Vijftig VN-waarnemers gaan naar Somalië

NEW YORK, 27 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zich uitgesproken voor de onmiddellijke overbrenging van vijftig waarnemers naar het door burgeroorlog geteisterde Somalië, maar een besluit over het sturen van VN-troepen afhankelijk gesteld van de instemming van de oorlogvoerende partijen.

De Veiligheidsraad sprak zich met vijftien tegen nul stemmen uit voor het instellen van een nieuwe VN-organisatie, UNOSOM, die in de toekomst in Somalië de vrede moet helpen bewaren en toezicht moet houden op de verdeling van humanitaire hulp. De vijftig waarnemers, die de opdracht krijgen toe te zien op de naleving van het bestand in Somalië, maken deel uit van de organisatie, net als de vijfhonderd militairen. De voorlopige kosten van de vredesoperatie in Somalië worden geraamd op 23 miljoen dollar.

Als de operatie op gang komt, wordt het de eerste VN-actie waarbij militairen humanitaire taken wordt toevertrouwd. De actie wordt ook op touw gezet onder het motto van humanitaire hulp. Het woord "vrede-bewaren' wordt in de betreffende resolutie niet genoemd, al wordt dat volgens diplomaten in New York wel een zeer belangrijk onderdeel van de missie. De reden waarop vooral de Amerikanen het woord vrede-bewaren willen vermijden, is politiek van aard: voor een dergelijke missie is speciale toestemming van het Congres nodig, bij een humanitaire missie is dat niet het geval.

De Somalische regering heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de VN, vooral omdat het besluit over het sturen van de militairen wordt uitgesteld tot de toestemming van de leiders van alle betrokken legertjes afkomt. Volgens minister van informatie Hussein Sheikh Ahmed Kadare is het uitstel “ongelukkig, schandelijk en onrechtvaardig”. In Somalië zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld; velen van hen balanceren op de rand van de hongerdood en lopen het gevaar te sterven voordat de VN-hulpoperatie op gang komt. Volgens de minister kost het uitstel per dag vijfhonderd mensen het leven.

De bezwaren van de Somalische regering zijn gebaseerd op de wetenschap dat een van de belangrijkste krijgsheren in Somalië, generaal Aydeed, zich krachtig verzet tegen de VN-operatie omdat daar militairen bij zijn betrokken. Naar schatting vijf andere krijgsheren maken op dezelfde grond bezwaar tegen de missie van de VN. (Reuter)