Schlesinger wijst kritiek van VS af

WASHINGTON, 27 APRIL. Duitsland zal de rente voorlopig niet verlagen. “Onder de huidige omstandigheden is er geen ruimte voor renteverlaging”, zei de president van de Bundesbank, Helmut Schlesinger, gisteren in Washington in de marge van een serie internationale economische bijeenkomsten.

Schlesinger wees op de geldgroei, die ondanks de hoge rente in Duitsland onverminderd doorgaat als gevolg van de enorme behoefte aan kredieten voor investeringen in de economische sanering van de voormalige DDR. Hij noemde de inflatie in Duitsland “geen gemakkelijke situatie” en waarschuwde, met een verwijzing naar het prijsopdrijvende effect van de hoge looneisen die de Duitse vakbonden stellen, dat bij de loonvorming “grote fouten worden gemaakt”.

Duitsland is onder Amerikaanse krit iek gekomen over zijn hoge rentebeleid. Schlesinger wees deze kritiek af en zei dat de Duitse situatie als gevolg van de Duitse eenwording niet vergelijkbaar is met die in andere landen. “Ik verwacht hiervoor begrip te krijgen van de overige grote industrielanden” aldus de president van de Bundesbank. Overigens wees hij er op dat de kortlopende geldmarktrente, die door de centrale bank wordt bepaald, weliswaar hoog is, maar dat de langlopende kapitaalmarktrente in Duitsland niet uitzonderlijk hoog is en bovendien licht daalt, terwijl deze in de Verenigde Staten stijgt. De stabiele lange rente in Duitsland is volgens hem een blijk van vertrouwen in het beleid van de Bundesbank.

Door de koppeling van de gulden aan de D-mark in het Europese Monetaire Stelsel werkt het Duitse monetaire beleid direct door naar Nederland en de overige EMS-landen. Een hoge Nederlandse functionaris zei desgevraagd Duitsland te steunen in zijn hoge rentebeleid. “Ook al is dat vervelend voor ons, er is nu geen enkele reden voor Duitsland om de rente te verlagen. Je kunt van Duitsland niet verlangen dat het minder aan inflatiebestrijding doet.”