Rob Out uit algemene leiding VOO

HILVERSUM, 27 APRIL. Rob Out (53) legt zijn functie van algemeen directeur van de Veronica Omroeporganisatie (VOO) neer en heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van media-directeur. Over de invulling van die functie bestaat nog geen duidelijkheid. Het algemeen bestuur neemt vanavond formeel een besluit over het verzoek van Out.

Het terugtreden van Out is het voorlopige einde van een machtsstrijd, die al geruime tijd in de Veronica-top woedde tussen de oude garde, waarvan Out de voornaamste representant is, en "nieuwelingen' als tv-directeur J. Daalmeijer. Op korte termijn wordt de benoeming verwacht van een nieuwe interim-manager, die leiding moet geven aan een reorganisatie van Veronica. De bedoeling is om de organisatie professioneler en de top kleiner te maken.

De eind februari als interim-manager benoemde C. van Leeuwen heeft afgelopen week zijn functie neergelegd vanwege “het ontbreken van voldoende draagvlak”. Van Leeuwen was naast Out geplaatst en belast met de zakelijke kant van de omroep. Een nieuwe interim-manager moet leiding geven aan de radio-directeur (L. Harding), de tv-directeur (J. Daalmeijer), de zakelijk directeur (J. Herselman) en de media-directeur (R. Out).

Out was algemeen directeur vanaf het moment dat de voormalige piraat Veronica midden jaren zeventig een officiële omroepvereniging werd. Het functioneren van Out was de laatste tijd aan zware kritiek onderhevig. In de Veronica-top werd hem zijn grillige manier van werken, zijn veelvuldige afwezigheid en zijn geringe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken verweten.

Het organisatiebureau KPMG oordeelde begin april na de doorlichting van de VOO dat de grenzen van Veronica als “familiebedrijf” zijn bereikt. Het zittende management werd in het rapport als onlogisch en niet adequaat betiteld.