Resultaat Cebeco Handelsraad handhaaft zich

De omzet van de agrarische coöperatie Cebeco Handelsraad in Rotterdam steeg in 1991 met ruim 600 miljoen tot vijf miljard gulden, terwijl de winst gelijk bleef.

Het investeringsniveau daalde licht tot iets boven de honderd miljoen gulden. Een en ander blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag van Cebeco Handelsraad. De omzetgroei was voor bijna de helft te danken aan de verwerving van nieuwe ondernemingen in de voedingsmiddelensector.