Overleg over toekomst leger in Bosnië heeft nog geen resultaat

BELGRADO, 27 APRIL. Onderhandelingen over een mogelijke terugtrekking van het federale leger uit Bosnië-Herzegovina hebben gisteren in de Macedonische hoofdstad Skopje geen onmiddellijk resultaat opgeleverd maar zullen op een nader te bepalen tijdstip worden voortgezet.

Dat meldt het Joegoslavische persbureau Tanjug. Aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen over de politieke toekomst van de door veel landen als onafhankelijk erkende republiek Bosnië-Herzegovina worden vandaag in de Portugese hoofdstad Lissabon voortgezet, onder auspiciën van de Europese Gemeenschap; dit ondanks oorlogshandelingen dit weekeinde op vele plaatsen in de republiek, waaronder Derventa, Zvornik en Trebinje.

De EG had deze week als voorwaarde voor de hervatting van de onderhandelingen gesteld dat de bij het conflict betrokken partijen - partijen en milities van moslims, Serviërs en Kroaten, alsmede het Joegoslavische leger - zich zouden houden aan een al op 12 april overeengekomen staakt-het-vuren. Ofschoon aan deze eis niet volledig tegemoet is gekomen is het algemene niveau van geweld in de loop van dit weekeinde duidelijk afgenomen.

De Bosnische president Alija Izetbegovic, die gisteren in Skopje sprak met de federale minister van defensie en legeraanvoerder Blagoje Adzic en de federale vice-premier Branko Kostic, zei na zijn gesprekken, dat “de komende dagen zullen leren of het conflict zich verder zal ontwikkelen, of dat het minder wordt”. Hij zei goede hoop op het laatste te hebben.

Over de exacte inhoud van de gesprekken is weinig naar buiten gekomen, net zo min als over een datum voor hervatting van de gesprekken. Eerder dit weekeinde had de president verklaard dat het federale leger zich uit Bosnië-Herzegovina zou moeten terugtrekken, of dat in Bosnië gestationeerde legereenheden tot het eigen Bosnische leger zouden kunnen toetreden.

Volgens waarnemers is de republiek Servië - het Joegoslavische leger wordt nog voornamelijk door Servische en Montenegrijnse officieren geleid - een voorstander van de laatste optie. Vandaag moeten Servië en Montenegro samen een “nieuw” Joegoslavië uitroepen, waarmee de in Bosnië-Herzegovina gestationeerde eenheden automatisch in het buitenland zouden komen te liggen. Het nieuwe, kleinere "derde Joegoslavië' (na het vooroorlogs koninkrijk en de naoorlogse socialistische federatie) is niet bereid en volgens waarnemers ook niet in staat alle uit Slovenië, Kroatië, Macedonië en misschien ook nog Bosnië-Herzegovina teruggetrokken eenheden en officieren binnen zijn grenzen op te nemen.

    • Raymond van den Boogaard