Of 18,33 gulden eraf of 71,25 gulden erbij

DEN HAAG, 27 APRIL. Het conflict dat in het kabinet nu in volle hevigheid woedt, draait als de zaak geheel op zichzelf wordt beschouwd om tientjes. Wie een inkomen heeft op het sociale minimum, zou er volgens het scenario dat premier Lubbers afgelopen vrijdag op zijn persconferentie uittekende, volgend jaar maximaal 18,33 gulden per maand op achteruit kunnen gaan. Wie tweemaal modaal verdient, zou er maximaal 71,25 gulden per maand bij krijgen.

Dat is de vertaling van de procentendiscussie - min één versus plus anderhalf - die wordt gevoerd tussen premier Lubbers en minister Kok (financiën). Die berekening is gemaakt op grond van de getallen die in de kabinetsdiscussie naar voren zijn gekomen, waarin de sociale minima er als gevolg van de ontkoppeling maximaal één procent op achteruit kunnen gaan in 1993 en de hoger betaalden er als gevolg van de btw-verlaging maximaal 1,5 procent op vooruit.

Volgens een opgave van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vanmorgen zal het besteedbaar inkomen van iemand op het sociale minimum in 1993 ongveer 22.000 gulden per jaar bedragen. Eén procent koopkrachtverlies is dus 220 gulden op jaarbasis. Dat is 18,33 gulden per maand. Het besteedbaar inkomen van iemand met twee keer modaal zal volgend jaar zo'n 57.000 gulden bedragen. Anderhalf procent meer betekent 855 gulden op jaarbasis; dat is 71,25 gulden per maand.

Kabinetten zijn overigens in het verleden over minder gevallen. Zo stelde het conflict over het reiskostenforfait, dat de inleiding vormde van de val van het tweede kabinet-Lubbers in 1989 in materiële zin nog minder voor. Maar het gaat dan ook haast nooit om guldens alleen.