Justitie: meer cellen voor gestoorden

HILVERSUM, 27 APRIL. Het ministerie van justitie wil 250 extra plaatsen voor delinquenten met psychische stoornissen.

Dit zei R. Kleinjan van de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie van jusititie gisteren voor de Ikon-radio. Doordat het aantal gedetineerden met psychische problemen toeneemt, bestaat er een tekort aan zogenoemde Individuele Begeleidings Afdelingsplaatsen. Behandeling binnen penitentiaire inrichtingen is volgens Kleinjan onvoldoende mogelijk. De Individuele Begeleidings Afdelingen zijn over het algemeen kleiner en bieden de gedetineerden een beschermde omgeving. Er werkt ook meer personeel. Justitie heeft al plannen tot uitbreiding, maar volgens Kleinjan ontbreekt het geld. Het scheppen van 250 extra plaatsen kost ongeveer vijf miljoen gulden op jaarbasis.