Indonesië kapt ook hulp van particuliere organisaties af

JAKARTA, 27 APRIL. Indonesische particuliere organisaties mogen geen hulp meer aanvaarden van door de overheid gesubsidieerde zusterorganisaties in Nederland. Dit heeft minister van binnenlandse zaken Rudini zaterdag meegedeeld.

De verklaring van minister Rudini maakt formeel een einde aan de zogenaamde "medefinanciering' door Den Haag van de ontwikkelingssamenwerking tussen niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in Nederland en Indonesië, waarmeejaarlijks een bedrag van 20 miljoen gulden was gemoeid. Vier Nederlandse medefinancierings-organisaties, Cebemo, Hivos, Icco en Novib, worden door de maatregel getroffen. De brief van de minister is een logisch uitvloeisel van het presidentiële besluit van 25 maart om de hulprelatie met Nederland te verbreken.

Eerder deze maand had Bappenas, het Nationale Planbureau van Indonesië, laten weten dat de activiteiten van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) in Indonesië mogen doorgaan. De Nederlandse overheid heeft weliswaar een meerderheidsaandeel in de FMO, die een deel van zijn middelen betrekt van Ontwikkelingssamenwerking, maar deze investeringsbank beslist zelf in welke landen en voor welke projecten die worden aangewend.

De Indonesische NGO's hebben nauwelijks eigen inkomsten en zijn grotendeels aangewezen op financiële hulp van buiten. De verbreking van de hulprelatie heeft de Indonesische regering waarschijnlijk aangegrepen om de controle op hun activiteiten te versterken in de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni. De regering heeft nu een juridisch wapen om eventuele "overtreders' van het verbod aan te pakken.

Inmiddels buigen de ambtenaren van Bappenas zich over de mogelijkheid om een aantal consultancy-projecten op het gebied van de drinkwatervoorziening en versterking van de provinciale infrastructuur, die tot dusverre door Nederland werden gefinancierd, zelf over te nemen of onder te brengen in het financieringspakket van andere donoren, zals de Wereldbank. Medewerkers van Nederlandse adviesbureau's zien zich met ingang van vandaag gedwongen tijdelijk andere klussen aan te pakken of verlof op te nemen in afwachting van nieuwe contracten.

Onze Haagse redactie voegt hier aan toe: De vier medefinancieringsorganisaties willen geen reactie geven op het Indonesische besluit om geen hulp via particuliere kanalen uit Nederland te accepteren. F. Macini van Novib noemt het geen positief teken en zegt nog druk doende te zijn om van de Indonesische zusterorganisaties inzicht te krijgen over de gevolgen van de nieuwste maatregel. Novib wil zich nog beraden en heeft geen pogingen gedaan andere particuliere organisaties in Europa te benaderen om een aantal projecten over te nemen. R. Lucardie van de katholieke organisatie Cebemo zegt teleurgesteld te zijn over het Indonesische besluit. Cebemo wil zien of er nog mogelijkheden zijn om ontwikkelingswerk voort te zetten gedurende een overbruggingsperiode.

    • Dirk Vlasblom