Geen eenduidige aanbeveling; G-7 wil groei versterken door tekortreductie

WASHINGTON, 27 APRIL. De Westerse industrielanden moeten hun economische beleid richten op versterking van de economische groei, die dit jaar onder de maat blijft. Ze moeten daarom hun begrotingstekorten verminderen zodat ruimte ontstaat voor lagere rente.

Dit heeft de Groep van zeven belangrijkste industrielanden gisteravond verklaard na hun bijeenkomst in Washington. Aangezien de economische situatie van land tot land verschilt, is geen eensluidende beleidsaanbeveling gedaan. Meningsverschillen binnen de Groep van zeven over het meest wenselijke economische beleid in een tijd van zwakke groei zijn toegedekt door alle landen aan te sporen hun begrotingstekorten te verminderen, ongeacht of deze al lang bestaan - zoals in de VS - of waar deze het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden - zoals in Duitsland. De discussie in de G-7 stond in het teken van de hernieuwde aandacht voor conjunctuurbeleid, waarmee de Amerikanen de economie willen stimuleren, in tegenstelling tot het meer behoudende anti-inflatiebeleid dat Duitsland voorstaat.

De Groep van zeven bestaat uit de ministers van financiën en centrale bankpresidenten van de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. Als speciale gast was de Russische vice-premier belast met economische hervormingen, Jegor Gaidar bij een deel van de vergadering aanwezig.

In de slotverklaring van de Groep van zeven wordt nauwelijks verholen druk uitgeoefend op Duitsland om zijn economische beleid te herzien en zijn rente te verlagen. Zowel de president van de Bundesbank, Helmut Schlesinger, als minister van financiën Theo Waigel beklemtoonden gisteravond evenwel dat Duitsland niet in de beklaagdenbank was gezet en dat de overige landen het volste begrip hadden getoond voor de bijzonder positie waarin Duitsland als gevolg van de Duitse eenwording verkeert. Deze heeft geleid tot een explosief gegroeid begrotingstekort en tot een zeer hoge rente. Andere Europese landen van de G-7, zoals Frankrijk, die direct te lijden hebben onder de hoge Duitse rente, hebben zich achter Duitsland opgesteld.

Duitsland wordt opgeroepen om zijn tekort te verminderen, de inflatie te beteugelen en de loonstijgingen te matigen, zodat ruimte ontstaat voor lagere rente. De Verenigde Staten wordt gewaarschuwd om ondanks hun zwakke economie geen maatregelen te nemen die vermindering van het begrotingstekort in de weg staan. Japan, dat een begrotingsoverschot heeft, wordt aangespoord om de binnenlandse bestedingen te verhogen en om de yen in koers te laten stijgen zodat het Japanse handelsoverschot kan afnemen.