FNV voorziet sociale onrust bij denivellering

DEN HAAG, 27 APRIL. FNV-voorzitter J. Stekelenburg voorziet grote sociale onrust als het kabinet de visie van premier Lubbers volgt dat een vergroting van de inkomensverschillen aanvaardbaar is. De FNV dreigt het vertrouwen in het kabinet op te zeggen.

Stekelenburg zei dit weekeinde in dat geval geen heil te zien in hervatting van het centraal overleg, waarop vice-premier Kok onlangs heeft aangedrongen.“Als dat centraal overleg onder de hypotheek van Lubbers' uitleg komt te liggen, dan geeft dat geen resultaat”, zei de FNV-voorzitter. Het gemeenschappelijk beleidskader, waarop kabinet, werkgevers en werknemers zich in 1989 verenigden, dreigt uit het zicht te verdwijnen, aldus Stekelenburg.

Hij was er verbaasd over dat CDA-minister De Vries (sociale zaken) niets van zich laat horen en geen afstand neemt van Lubbers. De Vries was enige dagen geleden nog voor een evenwichtige inkomensverdeling.

Ook VNO-voorzitter Rinnooy Kan acht het eigenlijk al uitgesloten nog te reageren op de wens van het kabinet tot centraal overleg. Hij noemde de ontstane situatie een “heel bizarre vertoning”. Het kabinet is volgens hem “misschien nauwelijks een gesprekspartner in die zin dat er met verschillende monden uit een en hetzelfde kabinet wordt gesproken”.

De werkgeversvoorzitter noemt de btw-verlaging van 18,5 naar 17,5 procent goed nieuws, maar is verbaasd dat de CDA-fractie niet “kribbiger” heeft gereageerd op het niet geheel toepassen van de inflatiecorrectie. De fiscale compensatie voor de geldontwaarding blijft volgens Lubbers beperkt tot 2 procent, terwijl het CDA zich steeds fel heeft verzet tegen het schrappen van deze compensatie. Het CDA gaat evenwel akkoord met een beperking tot 2 procent, omdat de hogere inkomens in de vrijdag ontvouwde plannen een duidelijke koopkrachtwinst boeken. Rinnooy Kan: “Het is een vorm van belastingfraude, zo heeft de overheid een direct belang bij een hoge inflatie, dat is principieel verkeerd omdat diezelfde overheid ook zegt de inflatie te willen bestrijden. Zoals het nu gaat is er nauwelijks een beschaafde discussie mogelijk.”