Een halve cirkel komt beter overeen met dualistisch stelsel; De vorm is overgelaten aan de creativiteit van architect Pi de Bruijn; November 1970 begon de besluitvorming over de nieuwe Tweede Kamer

DEN HAAG, 27 APRIL. “Iedereen wil er graag op vooruitgaan, wil graag iets nieuws, iets beters.” Met deze menselijke drijfveer verklaart in 1976 het VVD-Kamerlid A. Kappeyne van de Coppello de aandrang om de Kamergebouwen uit te breiden en te verhuizen naar een nieuwe vergaderzaal.

Nederlanders ƒ 3,10 per dag

    • Hendrik Spiering