Dreigende stakingen in Spanje

MADRID, 27 april. De Spaanse vakbonden hebben algemene stakingen aangekondigd tegen het sociaal-economische beleid van de socialistische regering-Gonzalez.

De socialistische vakcentrale UGT maakte vrijdag bekend dat zij eind mei een werkonderbreking van een halve dag zal organiseren in alle sectoren van het bedrijfsleven en bij de overheid. Wanneer het kabinet zijn koers niet ingrijpend wijzigt, volgen na de zomer nieuwe demonstraties en werkonderbrekingen die zullen uitmonden in een algemene staking in de maand oktober. De communistische vakcentrale CC OO en verscheidene onafhankelijke bonden zijn bij de voorbereidingen van deze acties betrokken en zullen er hun medewerking aan verlenen.

Het is de tweede keer dat de regering-Gonzalez zich geconfronteerd ziet met massale weerstand van de georganiseerde werknemers tegen haar plannen. De eerste algemene staking, in 1988, markeerde de definitieve breuk tussen de regeringspartij en de socialistische vakbeweging, die voorheen zeer nauwe persoonlijke en organisatorische banden onderhielden. Hoewel de algemene staking van 1988 aanvankelijk als zeer traumatisch werd ervaren, bleef het stemmenverlies bij de daaropvolgende verkiezingen zeer beperkt. Gonzalez en zijn minister van economische zaken Solchaga hebben sindsdien dan ook weinig gedaan om de verhouding met de bonden te verbeteren.

Directe aanleiding voor de nu aangekondigde acties is een ingrijpende bezuiniging op de werkloosheidsuitkeringen. Deze raakt zowel de hoogte en de duur als de voorwaarden voor bijstand bij verlies van werk.