Dr. T.S. Jansma, voormalig hoogleraar in ...

Dr. T.S. Jansma, voormalig hoogleraar in economische en sociale geschiedenis aan de letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, is vorige week op 88-jarige leeftijd overleden.

Onderwijzerszoon Taeke Sjoerd Jansma studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Utrecht en promoveerde daar in 1932 op het proefschrift "Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië'. Ook zijn latere publikaties hadden vooral betrekking op de Noord- en Zuidnederlandse geschiedenis van de 14de, 15de en 16de eeuw.In 1950 werd Jansma hoogleraar in Amsterdam en opvolger van prof. N.W. Posthumus, oprichter van het Instituut voor sociale geschiedenis als ook van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. Daarvoor was Jansma geschiedenisleraar aan een HBS in Amsterdam en vervolgens archivaris van en lector aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Bijna een kwart eeuw was hij hoogleraar in de hoofdstad. Als hoogleraar zorgde hij ervoor dat economische en sociale geschiedenis een verplicht studievak werd. In 1974 nam hij afscheid van de letterenfaculteit met een rede over "Fugger, Hanze en Amsterdam'.