Autocue

Nieuwe zaal, nieuwe technieken. Een debat in de Tweede Kamer wordt pas echt leuk als een minister het helemaal niet meer weet.

Iemand als Van der Klaauw die ten tijde van het kabinet Van Agt/Wiegel Buitenlandse Zaken beheerde, kon achter het katheder soms zo heerlijk schutteren. Na weer een vervelende interruptie van de oppositie keek hij dan geheel ontredderd naar zijn medewerkers in de ambtenarenloge die druk gesticulerend en soms half over de reling hangend, probeerden te redden wat er nog te redden viel.

Helaas, ministers die het echt niet meer weten zullen vanaf morgen niet meer in de Tweede Kamer te vinden zijn. Want het spreekgestoelte aan de ministerstafel is voorzien van een schermpje waarop achterin de zaal gezeten ambtenaren op discrete wijze aanwijzingen en zinswendingen aan hun op dat moment sprekende minister kunnen doorgeven. Een "graphicom' heet dat, ontworpen voor architecten door een Utrechts bedrijf.

Op de briefjescultuur, met heen en weer lopende bodes, wordt een ernstige aanslag gedaan. Op de ministerstafel prijkt bovendien vanaf morgen een heuse fax. Tenslotte komt er ook nog een computer op de tafel te staan. Alleen een scherm, geen toetsenbord. Dat laatste uit voorzorg, om te voorkomen dat ministers ook staande de vergadering nieuwe varianten "bedenken'.(MK)

    • Geert van Asbeck
    • Kees Versteegh