Wereldbank leent Rusland 500 mln $

WASHINGTON, 25 APRIL. De Wereldbank wil zich bij de hulp aan Rusland concentreren op verbeteringen in de olie-industrie, de landbouw en het transport.

Op korte termijn zal de Wereldbank een half miljard dollar aan Rusland uitlenen voor de financiering van de import van essentiële goederen. In het nieuwe boekjaar van de bank, dat op 1 juli begint, verwacht de Wereldbank ongeveer 1,5 miljard dollar in Rusland te zullen investeren. Dit bedrag kan oplopen tot 4,5 à 5 miljard dollar tegen het einde van 1993.

Dit zei de nieuwe president van de Wereldbank, Lewis Preston, gisteren aan de vooravond van de halfjaarlijkse vergadering van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds in Washington. Hulp aan Rusland en de overige 14 voormalige Sovjet-republieken vormt een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek. Alle republieken hebben zich inmiddels als leden van het IMF en de Wereldbank aangemeld.

Een dag eerder zei Michel Camdessus, de directeur van het het IMF, dat het Fonds de komende vier jaar in totaal 25 tot 30 miljard dollar aan de 15 republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten denkt uit te lenen. Het IMF verstrekt kortlopende leningen voor macro-economische hervormingen, de leningen van de Wereldbank hebben een langere looptijd en zijn op specifieke sectoren of projecten gericht.

Lewis Preston zei dat de republieken eerst een akkoord met het IMF moeten bereiken over hervormingsprogramma's voordat de Wereldbank geld beschikbaar stelt. Over deze IMF-programma's wordt nu intensief onderhandeld. Ze zullen naar verwachting tegen de zomer worden goedgekeurd.

De president van de Wereldbank beklemtoonde dat wat hem betreft niet alle aandacht de komende dagen gericht wordt op steun aan de ex-Sovjet-Unie. Voor de Wereldbank is van groter belang dat de Westerse industrielanden instemmen met nieuw geld voor IDA, de afdeling van de Wereldbank die leningen verstrekt tegen zeer gunstige voorwaarden aan de armste landen. Het geld hiervoor is afkomstig van de rijke landen. Preston zei dat voor een nieuwe periode van drie jaar uitgegaan wordt van minimaal 18 miljard dollar voor IDA, plus extra geld voor milieuprojecten in de armste landen.

    • Roel Janssen