Weekoverzicht

Zoals verwacht verstreken de Paasdagen zonder dat de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap een akkoord bereikten in het kader van de Gatt-onderhandelingen over een vrijere wereldhandel. Directeur-generaal Arthur Dunkel van de Gatt had Pasen als deadline genoemd voor het bereiken van een akkoord. Ook topoverleg in Washington tussen president Bush, voorzitter Delors van de Europese Commissie en EG-voorzitter Cavaco Silva leverde, behalve niet nader toegelichte "nieuwe ideeën', niets op.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde interessante cijfers met betrekking tot de Gatt. Als de Uruguay-ronde met succes wordt afgerond zal de wereldhandel in goederen en diensten de komende tien jaar met 195 miljard dollar per jaar toenemen. De gegevens staan in een rapport dat pas volgende maand wordt gepubliceerd, maar werden deze week al gedeeltelijk vrijgegeven om druk uit te oefenen op de heren Bush, Delors en Cavaco Silva. De inspanningen van de OESO mochten niet baten.

Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam deze week met cijfers. In het halfjaarrapport voorspelt het IMF dat de wereldeconomie volgend jaar 3,6 procent zal groeien en zich daarmee zal herstellen. Voor dit jaar voorziet het instituut een groei van 1,4 procent. Dat is slechts half zo veel als het IMF nog maar zes maanden geleden voorspelde. Het rapport werd gepubliceerd vlak voor de voorjaarsvergadering van het IMF, die dit weekeinde in Washington begint.

Minder voorspoedig nieuws had IMF-voorzitter Michel Camdessus voor de Russen. Het onlangs in het vooruitzicht gestelde fonds voor stabilisering van de koers van de Russische roebel kan nog wel even op zich laten wachten, volgens de IMF-topman. Eerst zal er een geloofwaardig financieel-economisch beleid in Rusland moeten zijn en dient op de vrije markt duidelijk te worden wat een realistisch koerspeil voor de roebel is. Camdessus toonde enige bezorgdheid over de tendentie naar verslapping van het economische beleid in Rusland, die is te bespeuren in het parlement.

Eerder deze week maakte de Russische regering bekend dat het afziet van snelle stabilisering van de roebel. Door de versoepeling van de monetaire politiek moet geld vrijkomen voor de herstructurering van staatsbedrijven. Want, zo zeiden Russische ministers, we kunnen niet nog eens drie jaar van negatieve groei verdragen.

In Frankrijk liep het al maanden slepende conflict tussen de vakbond CGT en de regering over wijziging van het zogenoemde havenstatuut uit op een staking van onbepaalde duur. Sinds oktober hadden de havenarbeiders al 26 korte stakingen gehouden. In de belangrijkste Franse havens, Marseille en Le Havre, is de goederenoverslag al met 15 procent gedaald. De verliezen voor de reders worden geschat op ruim 300 miljoen gulden.

Duitsland staan nog grotere problemen te wachten: uiterlijk maandag wordt het land geconfronteerd met stakingen in tal van sectoren. Belangrijkste aanleiding voor de staking is het conflict over een nieuwe CAO voor het Westduitse overheidspersoneel (2,3 miljoen mensen). Acties bij de post, de spoorwegen, het openbaar vervoer, overheid en mogelijk ook de gezondheidszorg zullen het gehele land platleggen. Pech voor bondskanselier Helmut Kohl die maandag terugkeert van zijn jaarlijkse "Abspeckung' in Oostenrijk.

    • Friederike de Raat