Venetië

Uw correspondent in Moskou, Hubert Smeets, vergelijkt het primitieve banksysteem in zijn standplaats met een “maatschappij die haar financiën beheert zoals de Venetiaanse burgerij dat in de late middeleeuwen deed” (NRC Handelsblad, 16 april).

Als er zoiets bestond als postume belediging, dan zou Venetië nu alle reden hebben om rechtstreeks naar de rechter te lopen. Samen met het Nederlandse Brugge was Venetië in die late middeleeuwen een centrum van wereldhandel. Van overal kwam men naar de Rialto, de befaamde brug waar alle bankzaken werden verricht, waar geleend werd, verzekerd en gekocht en waar, zoals James Morris in zijn schitterende reportage over deze stad zegt, “in de ogen van de middeleeuwse Europeaan de Rialto een even indrukwekkende aanwezigheid was als de Wereldbank of Wall Street nu”.

    • Henri Schoup