Vaticaan bedreigt succes milieu-top

LONDEN, 25 APRIL. De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED), die in juni wordt gehouden in Rio de Janeiro, dreigt te mislukken wanneer het Vaticaan en enkele landen blijven weigeren mee te werken aan het beperken van de bevolkingsgroei.

Dat zegt UNCED-voorzitter Maurice Strong vandaag in een vraaggesprek met deze krant. De huidige groei van de wereldbevolking - met naar verwachting 10 miljard mensen in 2050 - is volgens Strong een 'kankergezwel dat knaagt aan het voortbestaan van de menselijke soort'. Ongebreidelde groei bevordert armoede, economische recessie en aantasting van het milieu. Echtparen in de hele wereld zouden daarom volgens hem het fundamentele recht moeten hebben de grootte van hun gezin zelf te beperken.

Slechts 'vijf van de 175' delegaties zouden zich hiertegen verzetten, maar volgens Strong 'tiranniseert de minderheid' de conferentie in Rio, omdat de UNCED nu alleen bij consensus besluiten kan nemen. Strong zal daarom voorstellen om over de bevolkingskwestie te stemmen. 'Tegenstand is hun goed recht, maar democratie zou bij zo'n cruciaal probleem de doorslag moeten geven'.

De 62-jarige Canadees woonde dezer dagen in Londen een vergadering bij van de World Commission on Environment and Development (WCED) - ook bekend als de commissie-Brundtland - die vijf jaar geleden opriep tot het houden van een mondiale milieu- en ontwikkelingsconferentie. De WCED oefende gisteren ernstige kritiek op de Amerikaanse president Bush, die weigert zijn aanwezigheid in Rio toe te zeggen op politieke en economische gronden.

    • Hans Steketee