Rio

Alle pessimistische geluiden ten spijt, heeft de wereldmilieuconferentie in Rio de Janeiro alle kans van slagen, indien onze regering haar taak als "schild voor de zwakken' serieus zou nemen.

Daarvoor zal ze de macht van Amerika moeten trotseren, door in Rio zonder enige terughoudendheid de "American way of life' ter discussie te stellen. Een kwestie van realiteitszin, daar het zo langzamerhand voor een ieder duidelijk is dat deze - door geld gedomineerde - levensstijl debet is aan veel van de problemen en het daaruit voortvloeiend onrecht.

Het schrijnende onrecht waar het in Rio in wezen om draait, is niet met geld te bestrijden. Het alleen mogelijk met een rechtvaardig mondiaal beleid, gestoeld op de wereldwijd onderschreven "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'.

    • Wouter ter Heide