PARANORMAAL

De kracht van de maan. Waarnemingen uit de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof door Rudie Kagie 157 blz., geïll, Amber 1991, f 27,50 ISBN 90 5093 153 7

Op 18 november 1939 verdween een 18-jarig meisje dat had gesolliciteerd bij een confectie-atelier. Zij had zich moeten vervoegen op het adres Singel 23 te Amsterdam, maar daar was in werkelijkheid een behangselfabriek gevestigd. Het telefoonnummer dat de man had opgegeven die de vacature aanmeldde bij de Arbeidsbeurs was vals. Het telefoonnummer van het bedrijf dat aan Singel 23 was gevestigd, luidde 48425.

De ouders waren radeloos, de politie stond machteloos. Uit wanhoop schakelden zij zo ongeveer alles in wat zich spiritist, helderziende of astroloog noemde. Tientallen, zo niet honderden séances moeten er in de eerste maanden na de verdwijning zijn gehouden. Zelfs vanuit het buitenland werd verzocht om toezending van de plattegrond van een bepaalde stad, omdat het meisje zich in die stad zou bevinden.

Op een ochtend werd een mevrouw te Wassenaar wakker met in het hoofd de naam Van Leeuwen en het beroep kunstschilder. Zij schoot uit bed en pakte het telefoonboek van Amsterdam. Onder de naam Van Leeuwen stond inderdaad een kunstschilder vermeld. De cijfers van zijn telefoonnummer waren - één voor één opgeteld - 23, precies zoals zij had verwacht. Dit kon geen toeval zijn. Het getal 23 was de sleutel tot haar verdwijning. Ga maar na. Het meisje verdween op 18-11-1939. In de numerologie is het gebruik de eeuwcijfers weg te laten. De overblijvende getallen één voor één opgeteld leveren 23 op. Het meisje solliciteerde op Singel 23. Zowel het valse telefoonnummer als het echte telefoonnummer was (opgeteld) 23.

En dan nu weer deze kunstschilder. De man werd van z'n bed gelicht en z'n financiële administratie werd nageplozen om te kijken of hij geldelijk voordeel bij de verdwijning kon hebben gehad. Uit niets bleek echter dat hij iets met de zaak te maken had.

De kracht van Venus was het meisje fataal geworden, zo bleek uit de horoscoop die van haar werd getrokken. Ze had een aangeboren kans op ontvoering met de dood tot gevolg. Uit De kracht van de maan van Rudie Kagie blijkt dat ook dit hemellichaam heel wat ellende heeft veroorzaakt. Julius Caesar werd bij volle maan vermoord, evenals Trotski en Dolfuss. "Waarnemingen uit de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof' luidt de ondertitel van het boek, waarin stukken zijn gebundeld die eerder in deze krant verschenen. Over ladders, zwarte katten, klavertjes vier en het getal 13.

Rudie Kagie ging voor zijn boek onder meer op bezoek bij kruidenvrouwtje Mellie Uyldert (""scherven brengen geluk maar zout morsen betekent ruzie'') en begrafenisondernemer Jol, die weet te melden dat ze op Scheveningen nog steeds de spiegels omdraaien als er een dode in het huis ligt opgebaard (wie de dode via een spiegel in de ogen ziet, zou kort daarop zelf het leven laten). Hij liet zich onderwijzen over het nut van urinebevloeiing bij haaruitval en vernam van Robert Jasper Grootveld dat deze nimmer onder ladders doorloopt als hij het kan vermijden (hoewel Grootveld er aan toevoegt dat hij in dezen ""niet bijgelovig'' is). En hij leerde de overeenkomst tussen Bloemendaal en Parijs: in beide steden zal men tevergeefs naar de huisnummers 11 (dat de tien geboden overtreedt) en 13 (denk aan Judas) zoeken.

Hoe makkelijk zou het zijn geweest de personen die in het boek optreden belachelijk te maken, maar Kagie laat ze in hun waarde. Wat is er tenslotte mis met UFO-wachten? Op deze manier is het een boekje voor sceptici èn bijgelovigen geworden, voor sceptici omdat ze ongetwijfeld onvoldoende geïnformeerd zijn over wat ze afwijzen en voor bijgelovigen omdat je niet in alles kan bijgeloven. Een vermakelijk èn informatief boekje, derhalve.

Overigens, dat het verdwenen meisje niet terugkwam, lag - uiteraard - niet aan de spiritisten. ""Zij heeft de haar door de sterren geboden kansen op ontsnapping niet benut'', meenden zij.

    • Eric Slot