Over naar Washington

NEDERLAND IS in financieel-economisch opzicht zo lek als een mandje. De speelruimte voor het economische beleid wordt in de open Nederlandse economie in beperkte mate bepaald door het beleid dat wordt ontwikkeld op en rondom het Binnenhof. De hoogte van de Duitse rente, de groei van de wereldhandel en het herstel van de internationale economie oefenen grotere invloed uit op de economische vooruitzichten in Nederland dan de koopkrachtvarianten die deze week in Den Haag circuleerden.

Het is daarom jammer dat minister van financiën Kok heeft besloten dit weekeinde in Nederland te blijven en de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank in Washington te laten schieten. Wegblijven van deze bijeenkomst, waar de ministers van financiën uit vrijwel de hele wereld acte de présence geven, is ongebruikelijk en ongepast. Het ontneemt bovendien de Nederlandse vice-premier en partijleider de mogelijkheid om even verfrissend afstand te nemen van de begrotingsbesprekingen in eigen land.

HOOFDPUNT OP de agenda in Washington vormt de formidabele uitdaging die de integratie van Oost-Europa en de republieken van de ex-Sovjet-Unie in de wereldeconomie met zich meebrengt. In de gedachtenwisseling hierover met zijn collega's en met de ministers uit de nieuwe republieken zou Kok het politieke geharrewar in Den Haag van de afgelopen week kunnen relativeren. Verder zou hij uit de besprekingen over de halfjaarlijkse IMF-studie naar de stand van de wereldeconomie de nodige inspiratie kunnen putten. Zo zou Kok de recente opwelling van premier Lubbers om aan de vermindering van het financieringstekort te morrelen van tafel kunnen vegen met een verwijzing naar het IMF-pleidooi voor een solide begrotingsbeleid.

De waarschuwingen over oplopende inflatie, over hoge lastendruk als rem op economische groei en over verstarde arbeidsmarkten behoren tot het beproefde recept van het Internationale Monetaire Fonds voor gezond beleid. Ze zijn juist in deze week van begrotingsbesprekingen voor 1993 in Nederland actueel.