Nedschroef ziet verbetering in tweede halfjaar

De Helmondse bouten- en moerenfabrikant Nedschroef verwacht voor de eerste helft van dit jaar een fors lager resultaat dan in dezelfde periode van 1991, maar voorziet op basis van de nu beschikbare informatie in het tweede halfjaar wel een herstel van de winst.

Wegens de grote onzekerheden onthoudt de directie zich in het vandaag verschenen jaarverslag van het uitspreken van een concrete winstverwachting voor geheel 1992.

Verleden jaar daalde de nettowinst (op basis van vervangingswaarde) van 9,6 miljoen tot 7,1 miljoen gulden en de kasstroom (winst plus afschrijvingen) zakte van 23,4 miljoen tot 21,9 miljoen gulden. Per aandeel verminderde de winst van 14,11 tot 10,05 gulden. De omzet nam licht toe tot 315 miljoen.

Het dividendvoorstel gaat uit van 4 gulden per aandeel in contanten dan wel 2 gulden contant plus 2 gulden in aandelen ten laste van de agioreserve. Over 1990 werd 4,90 contant of in aandelen uitgekeerd.