Lager btw-tarief en ontkoppeling

Het kabinet werd het gisteren eens over de volgende maatregelen. Ze gelden met name de begroting en de inkomens in het jaar 1993. De definitieve beslissingen erover moeten deze zomer worden genomen.

Het hoge btw-tarief gaat in 1993 omlaag van 18,5 naar 17,5 procent. De kosten bedragen dat jaar 1,7 miljard gulden. Dat geld wordt niet verkregen via extra bezuinigingen op de departementale uitgaven. Hoe dan wel moet deze zomer worden beslist.

De uitkeringen stijgen in 1993 met slechts 2 procent; de koppeling tussen de uitkeringen en de lonen in het bedrijfsleven wordt opgeschort. Om de gevolgen voor de koopkracht van mensen met een uitkering op te vangen - via een hogere belastingvrije voet - gaan de inkomensdrempels bij de tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting eveneens slechts met 2 procent omhoog. Deze beperking van de inflatiecorrectie leidt tot hogere lasten voor de modale en bovenmodale inkomens.

Het besteedbaar inkomen van de laagstbetaalden daalt met maximaal 1 procent. Twee keer modaal gaat er 1,5 procent op vooruit.

Dankzij de ontkoppeling kunnen de sociale premies volgend jaar dalen. De WAO-premies gaan wellicht al op 1 juli a.s. iets omlaag. Om de collectieve lastendruk te beperken wordt overwogen ook de WABM-milieubelasting dit jaar minder te verhogen dan in de Miljoenennota 1992 was voorzien.

De nieuwe accijnsverhoging voor diesel en benzine, waartoe het kabinet al ruim een jaar terug besloot, wordt tot eenderde beperkt. Voor de zogeheten combikaart, die automobilisten moet stimuleren tot het gebruik van het openbaar vervoer, is daardoor geen geld meer.